Två Alerissjukhus bland Sveriges bästa

Lasarettet i Motala och Bollnäs sjukhus tillhör Sveriges bästa sjukhus. Det visar tidningen Dagens Medicins årliga rankning ”Bästa sjukhuset”.

Det är i klassen mindre sjukhus, det vill säga akutsjukhus utan förlossningsverksamhet, som de båda sjukhusen intar placeringarna fyra för Bollnäs och två för Motala. Det innebär att sjukhusen har exakt samma placeringar som i fjol.  ”Bästa sjukhuset” bygger på en sammanvägning av bland annat medicinsk kvalitet, tillgänglighet, hygien och ekonomi. Fakta hämtas från exempelvis officiell statistik och från olika nationella kvalitetsregister.

- Det är mycket glädjande att vi år efter år tillhör toppskiktet i denna rankning. Det är ett av många kvitton på att vår långsiktiga satsning på kvalitet, FoU och ett nära samarbete med våra uppdragsgivare, Region Gävleborg och Region Östergötland är en modell som fungerar väldigt väl, säger Karin Kaloczy, VD för Aleris Division Sjukvård i Sverige. 

Kerstin Davidsson, chef för Aleris Specialistvård Motala, förklarar framgångarna med synen på patienten och ett snabbfotat förbättringsarbete.

- Allt vi gör, alla våra tjänster, har patientens perspektiv som utgångspunkt. Vi kan naturligtvis bli ännu bättre i det, men det är så vi ser på vårt uppdrag. Utöver det så är en framgångsfaktor att vi kontinuerligt analyserar det som vi rapporterar in till de medicinska kvalitetsregistren. Det gör att vi kan agera snabbt om vi ser att någonting kan göras bättre. Man kan inte rapportera in och fortsätta som vanligt i väntan på registrens rapporter, då förlorar man en massa tid, säger Kerstin Davidsson. 

Elisabeth Winsjansen, chef för Aleris Sjukvård i Norra Sverige och för Aleris i Bollnäs, anser att närhet till patienter och uppdragsgivare ligger bakom den framskjutna placeringen.

- Vi har ett lokalt ledarskap på sjukhuset som bokstavligen och i stort sett dagligen träffar eller är i kontakt med patienter och representanter för kommuner och Region Gävleborg. Det gör att vi hela tiden har fokus på att allt vi gör ska ha en tydlig nytta och att prioriteringarna är de rätta. Tydligheten i vårt uppdrag visar sig också i att vi är en attraktiv arbetsgivare, säger Elisabeth Winsjansen.

Aleris övertog driften av Bollnäs sjukhus den 1 april 2012. Sjukhuset, som har cirka 400 anställda, tillhandahåller akut och planerad internmedicinsk specialistvård för befolkningen i södra Hälsingland. Antalet besök/åtgärder är cirka 70 000 per år. Aleris har drivit specialistvård vid Motala lasarett sedan den 1 oktober 2009. Verksamheten består av slutenvård och öppenvård inom ortopedi och kirurgi och bedrivs i nära samverkan med Landstinget i Östergötland.

Både Region Gävleborg och Region Östergötland har valt att förlänga avtalen med Aleris avseende driften vid de båda sjukhusen. Detta sedan utvärderingar visat att mycket goda medicinska resultat nås, samtidigt som Aleris och de båda sjukvårdshuvudmännen har ett bra samarbete.

 

Hela listan över de bästa sjukhusen hittar du på Dagens Medicins webbplats.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris Sverige, +46 706 827123 

Till toppen av sidan