Två nya ledamöter till Aleris styrelse

Marit Grimsbo och Göran Hägglund är nya styrelseledamöter i Aleris.

Marit Grimsbo är Senior Vice President i kraftproducenten Statkraft. Hon har tidigare arbetat inom McKinsey & Company i Oslo som partner och var bland annat ansvarig för verksamheten inom sjukvård.

- Vård- och omsorgssektorn är väldigt viktig för välfärden i Norge, Danmark och Sverige, samtidigt som den står inför omfattande förändringar. Jag ser fram emot att använda de kunskaper och den erfarenhet om sektorn som jag har med mig från McKinsey i styrelsearbetet inom Aleris, säger Marit Grimsbo.

 

Göran Hägglund var från 2004 till 2015 partiledare för Kristdemokraterna och mellan åren 2006 och 2014 socialminister i Sverige.

- Jag tar med mig erfarenheter av många års intensivt arbete för att förbättra tillgängligheten och kvaliteten inom vården och omsorgen. Nu ser jag fram emot att få fortsätta det arbetet inom Aleris, som genom långsiktighet och tydligt kvalitetsfokus utvecklar och förbättrar vård och omsorg. Jag tror att sammanhållna vårdkedjor, gott lokalt ledarskap och ständiga jämförelser är centrala faktorer för att patienter, brukare och klienter i Skandinavien ska fortsätta att få vård och omsorg som är världsledande, säger Göran Hägglund. 

För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris: 0706-82 71 23

Till toppen av sidan