"Vi gör skillnad" - vårdföretagens upprop

Nu har Sveriges viktigaste upprop startat – vårdföretagens besked till branschens kritiker: Vi gör skillnad!

2014-03-20

Varje dag bidrar 160 000 medarbetare på 11 000 företag i den privat drivna vården och omsorgen till högre kvalitet, ökad tillgänglighet och större mångfald. Vi kallar det modern välfärd. Nu pågår en rad olika aktiviteter som gör att vi ifrågasätts. Skriv under vårt upprop så vi kan fortsätta göra skillnad!

Kvalitetsmätningar visa att vi uppskattas

Vi vill utveckla och förbättra vård och omsorg präglad av professionalism, omtanke och nytänkande. Kvalitetsmätningar bland våra "kunder" och i olika register och undersökningar visar att vi är uppskattade och gör ett mycket bra jobb.

Vi bidrar till utvecklingen av vård och omsorg

Detta är INTE en kampanj som uppmanar någon att rösta si eller så i valet. Hoten mot företagen finns både till höger och vänster. Vi vill visa att privat driven vård gör skillnad, och få politiker att avstå från att lägga hinder i vägen för vårdens entreprenörer. Under hela våren kommer vi att ha olika aktivteter som visar hur vi bidrar till utvecklingen av vård och omsorg.

Läs mer på hemsidan http://vigorskillnad.se/. Där finns bland annat ett fördomstest som gör dej påmind om hur viktigt ditt eget ställningstagande är.

"Moderna välfärdens dag"

Lördagen den 10 maj ska vi genomföra vår stora gemensamma "manifestation", som blir i olika former av Öppet hus i flera av våra verksamheter. och hos de företag där det passar och där engagemang finns.

Kom med i vårt upprop !

Anne-Marie Svensson, VD Aleris Omsorg

Till toppen av sidan