Wallenbergstiftelserna största privata forskningsfinansiären

De senaste fem åren har Wallenbergstiftelserna beviljat över 5,4 miljarder till svensk forskning. Wallenbergstiftelserna är huvudägare i Investor.

2014-07-10
Investor som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Aleris ägs sedan 2010 av Investor.

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för de allmännyttiga Stiftelser som grundats av medlemmar i familjen Wallenberg. De tre största stiftelserna – Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond – har tillsammans beviljat över 5,4 miljarder kronor i anslag till svensk vetenskaplig forskning och utbildning under de senaste fem åren. Den största av dessa stiftelser, Knut og Alice Wallenbergs Stiftelse, är Sveriges största privata bidragsgivare till forskning och delar varje år ut ca 1,3 miljarder.

I videon här under kan du se Peter Wallenberg Jr. berätta mer om Wallenbergstiftelserna och se exempel på forskningsprojekt inom kroniskt smärta, elektronik och partikelfysik.

https://www.youtube.com/watch?v=YJX0CDo7II4

Forskning viktigt även inom Aleris

Nytänkande och innovation krävs för att klara de utmaningar som vården och omsorgen står inför både nu och framöver. Som ett led i vår strävan att satsa på utveckling har vi inom Aleris skapat en forsknings- och utvecklingsfond. I fonden finns avsatt 10 miljoner under 2013-2016 för att stötta patientnära klinisk forskning, utveckling och kvalitetsprojekt inom vård och omsorg. Med fonden vill vi stimulera till nytänkande och kompetensutveckling med målet att verka för att våra patienter, klienter och boende får ett friskare liv.


Intresset för att söka medel ur fonden har varit mycket stort och under 2013 beviljades 16 projekt medel ur fonden.

Till toppen av sidan