Samhällsansvar inom Aleris

Inom Aleris har vi sammanfattat vårt arbete för ett långsiktigt hållbart samhälle i en CSR-rapport - ”Samhällsansvar inom vård och omsorg”.

Samhällsansvar inom vård och omsorg 2014

I rapporten från 2015 kan du läsa om hur vårt samhällsansvar följer FN:s Global Compacts tio principer. En viktig målsättning för hela vår verksamhet och alla våra uppdrag är att bidra till att ge alla människor ett bra och värdigt liv.

Vi tycker det är viktigt att tydliggöra och visa de olika typer av samhällsengagemang som bidrar till positiv samhällsutveckling, både inom och utanför vår verksamhet. Rapporten berättar om några olika projekt vi arbetar med för att kunna bidra till detta. 

Med rapporten vill vi inspirera andra att ta sitt ansvar. Vi vill också utmana oss själva till att göra ännu mer.

 

 

 

Supplier Code of Conduct 

Aleris Supplier Code of Conduct formaliserar de viktigaste etiska riktlinjer och affärsnormer enligt vilka leverantörer till Aleris Group AB, ett dotterföretag, annat närstående bolag eller bolag under ledning av Aleris, är skyldiga att arbeta. Aleris arbetar medvetet för att välja leverantörer som förbundit sig till de etiska normer och affärsmetoder som är förenliga med dem som Aleris förhåller sig till.

Till toppen av sidan