Vård- och omsorgsprogrammet

Genom Kunskapsgymnasiets arbetssätt och Aleris branschexpertis erbjuds nu en unik gymnasieutbildning, Vård och omsorgsprogrammet, som ger dig goda möjligheter till arbete direkt efter studierna. I programmet ingår studier kring hälsa, ledarskap, medicin, pedagogik, arbetsmiljö- och säkerhet

Branschnära gymnasieutbildning
med människan i fokus

I ett samarbete mellan Aleris och Kunskapsgymnasiet startar ett nytt vård- och omsorgsprogram hösten 2016 i Stockholm. Det kommer att bli en unik och branschnära utbildning av ett helt nytt slag.

Genom Kunskapsgymnasiets arbetssätt, som sätter varje elev i fokus, och Aleris branschexpertis erbjuds eleverna en bred och modern utbildning i en människosyn som betonar alla människors lika värde, livskvalitet och välbefinnande.

Programmet passar dig som har ett intresse för människors hälsa och livskvalitet och som vill vara med och påverka framtidens vård- och äldreomsorg. På programmet studerar du hälsa, ledarskap, medicin, pedagogik, arbetsmiljö- och säkerhet. Även ämnen som engelska, svenska och matematik ingår i programmet. Kunskaper från olika ämnesområden ger dig en helhetssyn på människan och förståelse för vår livsstils betydelse för hälsan.

Yrkesutbildning som ger jobb

Under utbildningen provar du olika aspekter av vårdyrket under flera praktikperioder. I årskurs tre väljer du fördjupningsområden kopplade till din egen praktik och genomför ditt gymnasiearbete i nära samarbete med branschen. Våra elever gör bland annat en studieresa utomlands och får möjlighet till sommarjobb. Utbildningen ger dig högskolebehörighet och en yrkesexamen samt goda möjligheteter till arbete direkt efter studenten.

Som ett av Skandinaviens ledande privata vård- och omsorgsföretag med stor erfarenhet av specialistvård, primärvård och diagnostik kan vi bidra till utbildningen på flera sätt. Till exempel med återkommande gästföreläsningar och spännande studiebesök som förenar teoretiska studier med praktiskt arbete.

Kunskapsgymnasiet bidrar med sin mångåriga erfarenhet av att bedriva gymnasieutbildning samt med ett väl utprovat arbetssätt som ger våra elever gedigna ämneskunskaper, en förmåga att planera sina studier och att sätta personliga mål. Allt för att nå längre än vad eleven själv trodde var möjligt. 

Elevberättelse om gymnasievalet

GenetGenet Kibrom, undersköterska på äldreboendet Aleris Odinslund i Danderyd berättar:

Hur blev du undersköterska?

Jag började plugga på vård- och omsorgsprogrammet utan att egentligen veta vad det innebar att arbeta inom vården. Det var tre intressanta och givande år och jag lärde mig otroligt mycket. Idag har jag ett av de mest spännande jobben i världen.

Vilka fördelar har vård - och omsorgsyrket?

Det finns otroligt många fördelar! Alla trevliga och tacksamma boende och vårdtagare samt de fantastiska kollegor man arbetar med. Mitt jobb kanske inte är det bäst betalda eller det lättaste alla dagar, men jag behöver aldrig vara oroligt för att blir arbetslös eller för att ha tråkigt på jobbet.

Har du något råd till en elev som funderar på ett yrkesval inom vård och omsorg?

Våga vara dig själv! Att arbeta i ett vårdyrke är en erfarenhet som kommer att följa och hjälpa dig genom livet. Det finns inget mer givandde jobb än detta.

Till toppen av sidan