Äldreomsorg

Inom Aleris äldreomsorg strävar vi efter att utgå från det friska. Vi vill se och ta hand om människan bakom sjukdom, ålder och ohälsa.

Aleris förhållningssätt innebär att respektera varje unik människa för hennes värde, person och drömmar. Vi försöker alltid ha en vuxen-till-vuxen relation eftersom vi tror att det bidrar till att skapa mening för våra äldre.

Äldreboende

När du blir äldre kan det vara skönt att det finns hjälp nära till hands dygnet runt och då är ett äldreboende ett bra alternativ. Våra boenden finns på flera orter i Sverige och har olika inriktningar. Aleris driver både egna äldreboenden och äldreboende på uppdrag av kommuner och stadsdelar.

Hemtjänst

Om du fortfarande är pigg och vill bo hemma, om än med lite hjälp, är Aleris hemtjänst ett bra alternativ. Vi kan hjälpa till, antingen med rena servicetjänster som städning, tvätt, matleverans, stöd vid promenad eller inköp av olika slag eller med omvårdnadstjänster som mer handlar om personlig omvårdnad som att tvätta sig, klä på sig och duscha.

Hemsjukvård

På några av våra enheter erbjuder vi även hemsjukvård. Vi har sjuksköterskor som utför hälso- och sjukvårdsinsatser som till exempel blodtryckskontroll, provtagning, såromläggning med mera.

Medarbetare

För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs. Alla anställda har kollektivavtal och vi har en låg sjukfrånvaro på 3,5 % (2014). Vi vill att våra medarbetare ska utvecklas med oss och därmed erbjuder vi möjligheter till handledning och utbildning.

Till toppen av sidan