Äldreboende BPSD

Äldreboende PBSD
På Aleris kan vi erbjuda enheter särskilt byggda för personer med BPSD och engagerad personal med rätt kompetens.

Behandling för personer med BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom) handlar först och främst om rätt bemötande och rätt miljö. 

Förändringar i mående och beteende

Att drabbas av demenssjukdom innebär ofta förändringar i hur man upplever världen och hur man reagerar på omgivningen. Den som insjuknat i demenssjukdom kan uppleva ångest eller hallucinationer som gör att han eller hon beter sig på ett sätt som nära och kära inte känner igen. Man kan ropa saker, vandra omkring eller agera på ett aggressivt sätt. Symtomen kan sammanfattas i begreppet BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom). 

Rätt vård och omsorg

Även om läkemedel kan ha stor inverkan vid demenssjukdom är det i första hand miljö och bemötande som påverkar BPSD. Genom att ha rätt kompetens, att vara medmänsklig och ta sig tid, kan vi medverka till att de som bor hos oss mår bättre och får minskade symptom. Vi arbetar hela tiden med bemötande och arbetssätt genom utbildning och genom handledning.

Trygg och välkomnande miljö

Våra miljöer är särskilt utformade för att kännas välkomnande, samtidigt som de ska syfta till att skapa lugn och ro för de boende. Färgsättning och möblering är väl genomtänka för att passa personer med BPSD.

Till dig som närstående

Som närstående kan det upplevas skrämmande och svårt att förstå hur någon man känner så väl plötsligt kan verka så främmande. Att själv kunna hantera situationen och att samtidigt vara ett stöd för den man står nära är en utmaning för många. På Aleris arbetar vi tillsammans med anhöriga. Vi månar om att du ska känna dig välkommen hos oss och få det stöd du behöver.

Till toppen av sidan