Äldreboende alkoholdemens (Korsakoffs sjukdom)

Äldreboende Alkoholdemens
På Aleris erbjuder vi boende särskilt anpassade för att kunna ge personer med alkoholdemens en trygg och meningsfull tillvaro.

Alkoholdemens heter också Korsakoffs sjukdom och är en form av demenssjukdom. 

När livet förändras

Alkoholdemens utvecklas oftast till följd av långvarig överkonsumtion av alkohol. Storhjärnan förändras på grund av brist på B-vitamin och för den som drabbas innebär det en stor förändring i livet. Man upplever att närminnet försämras, att det blir svårare att lära nytt, att tänka abstrakt och att orientera sig i tid och rum.

Svår att upptäcka

Sjukdomen kan komma smygande och vara svår att upptäcka. Många som drabbas blir bra på att dölja sina symtom. Till skillnad från personer med andra demenssjukdomar blir många med alkoholdemens ofta vältaliga och pratglada. Minnesluckor fylls i med osannolika historier eller förklaringar som kan vara svåra att härleda till demens.

Aleris erbjuder särskilda boenden för personer med alkoholdemens

Hos oss finns specialutformade boende för personer med alkoholdemens. Det innebär såväl miljö som arbetssätt. Vårt arbete utgår alltid från en individuell plan där insatser och mål planeras utifrån den enskildes behov och önskemål.

Vi utgår från det friska och ser varje individ

Alla människor ska ha möjligheten att styra över sina egna liv. När kroppens funktioner sviktar och man upplever världen främmande mot vad den en gång var, är det extra viktigt att bygga på de funktioner man har kvar och att se det friska. Då är det särskilt viktigt att ta till vara på det som stärker självkänslan och bygger en meningsfull tillvaro. På Aleris tar vi inte för givet, vi frågar. Vi möter och bemöter med respekt och nyfikenhet.

Till toppen av sidan