Äldreboende psykisk funktionsnedsättning

Äldreboende psykisk funktionsnedsättning
För äldre med psykisk funktionsnedsättning kan vi erbjuda boende i en miljö anpassad efter varje individs behov och med personal som har särskild utbildning inom såväl äldreomsorg som psykiatri.

Spetskompetens

På Aleris har vi lång erfarenhet av att arbeta med såväl äldreomsorg som psykisk funktionsnedsättning. I en unik kombination kan vi nu erbjuda spetskompetens för äldre personer med psykisk funktionsnedsättning i en modern och anpassad miljö.

Äldre med psykisk funktionsnedsättning

När kroppens funktioner sviktar kan det vara tryggt och skönt att få stöd och hjälp med dagliga sysslor. Men med psykisk funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp vara särkskilt anpassat. Psykisk funktionsnedsättning kan innebära att jag behöver hjälp med att tolka omvärlden, att samspela med andra, att skilja på verkligheten och en värld som bara jag ser. Detta är några av utmaningarna som våra medarbetare behöver kunna möta och framförallt bemöta.

Vi ser det friska

Varje individ har intressen, önskningar och behov. Med psykisk och i vissa fall även fysisk funktionsnedsättning blir det extra viktigt att se till det friska. Genom att bygga på det som fungerar stärker vi individens självkänsla. Och det behöver inte alltid handla om så stora saker. Att få vara delaktig, att få utforska att få bestämma själv är enkla sätt att skapa en meningsfull tillvaro.

Våra medarbetare

Våra medarbetare är sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster, alla med kompetens och erfarenhet av äldre personer med psykisk funktionsnedsättning. Men framförallt är det människor med varma hjärtan och med stort engagemang.

En anpassad miljö

Hos oss bor alla i sin lägenhet men med tillgång till gemensamma utrymmen för måltider och sällskap. Utifrån varje individs behov anpassar vi den egna lägenheten för att skapa en optimal miljö vad gäller färger, möblering och hjälpmedel.

Till toppen av sidan