Autogiro - Aleris Omsorg AB

Återkommande och regelbundna kunder samt hyresgäster hos Aleris Omsorg AB har möjlighet betala sina fakturor via autogiro.

Ansök om autogiro 

För att ett autogiro ska vara giltig måste blanketten "Anökan om autogiro" vara ifylld. Blanketten ska skrivas under av den vars konto pengarna ska dras från och skickas med post till kundreskontran (se nedan).

Några saker att tänka på när du fyller i blanketten:
  • Ange vilken enhet kunden tillhör, tex Båthöjden
  • Viktigt att clearingnummer och kontonummer är korrekt angivet
  • Personnumret måste stämma överens med angivet kontonummer
Skicka blanketten till:

Aleris Omsorg AB
Kunderskontran
Box 47 134
100 74 Stockholm

När kundreskontran mottagit "ansökan om autogiro" kommer vi att skicka vidare detta till Bankgirocentralen (BGC) för godkännande av betalarens bank. Detta kan ta ett tag beroende handläggningstid hos respektive bank. När medgivandet är godkänt skickas ett mail från kundreskontran till fakturaansvarig för kunden om att ett aktivt autogiro finns.

Pengar saknas på konto vid dragning

Om det skulle saknas pengar på det kontot autogirot är registrerat på, provar BGC vid tre efterföljande dagar att göra en ny dragning. Om BGC ändå inte får träff (inte kan dra några pengar) avslutar de ärendet och hanteringen av betalning går tillbaka till kundreskontran. Vi på kunderskontran kommer då att skicka ut fakturan till kunden på nytt och begära manuell betalning via bankgiro.

Avsluta autogiro

Om en kund vill avsluta ett aktivt autogiro kontaktar denne sin bank om avslut. Dennes bank kommer i sin tur genom BGC skicka en fil till Aleris kundreskontra om avslut vilket registreras i ekonomisystemet.

Blankett: Ansökan om autogiro

Till toppen av sidan