Demens

Demens
Demens förändrar livet och ofta behöver man mer hjälp för att klara av vardagen. Men bakom sjukdomen finns fortfarande samma person med sina särskilda intressen och önskemål. På Aleris ser vi hela människan.

Det finns olika former av demens och ju äldre man blir desto större är risken att insjukna i demenssjukdom. Sjukdomen innebär att minnet försämras, man får svårare att koncentrera sig och kan känna mer oro och ängslan än vanligt. Men trots sjukdom finns alltid källor till glädje och nyfikenhet. På Aleris är dessa källor nyckeln till en meningsfull tillvaro. Vi ser människan bakom sjukdomen.

Våra demensboenden

Aleris erbjuder boende för personer med demenssjukdom på många orter i Sverige. Gemensamt är en miljö utformad för att kunna trivas tillsammans och trivas enskilt. Vi arbetar med att skapa en trygg och stimulerande miljö med aktiviteter anpassade efter varje individs behov.

Läs mer om Aleris kundskapscentrum för demens.

Vård och omsorg utifrån dina önskemål

När du flyttar till Aleris boende får du en kontaktperson som ser extra till just dina behov och önskemål. Tillsammans tar man fram en individuell plan med mål som bygger på vad den enskilda individen önskar och behöver. Planen följs upp och revideras regelbundet.

Till toppen av sidan