Hemsjukvård

Hemsjukvård
Sjukvård i hemmet är ett alternativ till att ta sig till vårdcentral/husläkarmottagning eller till att bli inlagd på sjukhus. Aleris hemsjukvård innebär att du får besök av erfarna läkare, sjuksköterskor och undersköterskor när du inte kan ta dig till din vårdinrättning för hjälp med enklare sjukvårdsinsatser.

Besöken av Aleris hemsjukvård är för det mesta planerade utifrån när du behöver ta medicin, få sår omlagda, hjälp med rehabiliteringsövningar eller liknande. Men den kan även innebära besök av mer akut karaktär under jourtid eller vid oväntade händelser.

Vad innebär hemsjukvård?

Aleris hemsjukvård erbjuder hjälp med enklare sjukvårdsinsatser så som till exempel hjälp att ta medicin och injektioner, provtagning, medicinsk bedömning, omläggning av sår, råd om egenvård, läkemedelsgenomgång eller rehabilitering i det egna hemmet. Hembesök är aktuellt om du inte kan ta dig till vårdcentralen eller liknande mottagning och där hembesök innebär förbättrad livskvalitet och trygghet för dig som patient. 

Vem kan få hemsjukvård?

Hemsjukvård ges framförallt till patienter som har ett varaktigt behov av hälso- och sjukvård och som av olika anledningar förhindras att ta sig till vårdgivaren. Det är din ordinarie vårdgivare som avgör om du ska få vård via hembesök. När du har blivit inskriven i hemsjukvården av din vårdgivare har du möjlighet att kontakta hemsjukvården i din kommun direkt. Kontaktuppgifter med telefonnummer får du av din vårdgivare.

Till toppen av sidan