Hemtjänst

Aleris Hemtjänst finns till för dig som behöver hjälp i ditt eget hem. Vi erbjuder dig service och trygghet så att du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.

Matlagning, städning eller promenadsällskap?

Med trygghet och säkerhet som ledord kommer vi hem till dig och stöttar med det som underlättar din vardag. Vi erbjuder serviceinsatser som städning, tvätt/klädvård, inköp leverans av matlåda samt personlig omvårdnad, matlagning, promenader och ledsagning.  

Vi finns nära dig

Våra hemtjänstenheter är oftast geografiskt indelade för att alltid finnas nära våra kunder vid akuta situationer eller vid ett larmanrop. Vi finns för dig under dygnets alla timmar och erbjuder extra service genom trygghetslarm.

Våra medarbetare

Våra medarbetare är utbildare undersköterskor och vårdbiträden, alla med stort engagemang och med värme. För att ge en kontinuerlig omsorg, med färre personalbyten, erbjuder vi alla våra kunder en kontaktperson.

Samverkan

Att bli äldre innebär ofta ett ökat behov av kontakt med primärvårdens distriktsläkare och sjuksköterskor. Vi ser det som vårt ansvar att underlätta dessa kontakter. Genom kontinuerlig samverkan med primärvården kan vi erbjuda dig en bättre vård och omsorg.

Utmärkelse för vårt kvalitetsarbete

Vårt mångåriga förbättringsarbete ger resultat. Inom Aleris Hemtjänst har vi flera enheter som vunnit Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse, samt en hedersutmärkelse för vårt Kost och Nutritionsarbete. Det visar att vårt kvalitetsarbete lönar sig.

Specialteam för demens

Aleris Omsorg arbetar enligt de Nationella Riktlinjerna kring vården och omsorgen av demenssjuka äldre och har skapat specialteam som tillsammans med primärvården ska hjälpa äldre som har en diagnostiserad demenssjukdom och som bor i eget boende.

Jämställdhet

Jämställdhet är en fråga för alla åldrar men inte alltid självklar. Vi arbetar hela tiden för att kvinnor och män ska få en jämställd och likvärdig hemtjänst. Det gör vi genom att titta på könsuppdelad statistik, genom att arbeta med genomförandeplaner ur ett jämställdhetsperspektiv och genom att vara en aktiv part i jämställdhetsprojekt inom hemtjänsten.

Vill du veta mer?
Läs informationsbladet om Aleris Hemtjänst (pdf).

Ansvarig chef

Dennis Selsborg, affärsområdeschefDennis Selsborg, 0734-36 78 18, dennis.selsborg@aleris.se

Till toppen av sidan