Förbättrade livsvillkor genom samarbete

För några år sedan samarbetade Aleris Hemtjänsts demensteam under ett år med Karolinska Institutet (KI). Demensteamen har delat upp sig i olika grupper som i samarbete med KI tagit fram projekt som förbättrar de äldres hälsa och livskvalitet.

Inom Aleris hemtjänst finns möjlighet att ta egna initiativ till projekt och förverkliga dem. Det märks inte minst genom det samarbete hemtjänstens demensteam haft med KI.

Under ett år har Aleris Hemtjänsts demensteam samarbetat med Lena Borell, professor Institutionen för Neurobiologi vid KI. Samarbetet resulterade i att demensteamen tagit fram projekt som ska förbättra kundernas livskvalitet, välmående eller välbefinnande. Lena Borell och hennes team har under årets gång träffat demensteamen regelbundet för att bistå som resurs och expertkompetens samt vägleda dem i arbetet.

- Vi har möts av stort intresse bland alla Aleris medarbetare under det år vi samarbetat, säger Lena Borell.

När året av samarbete led mot sitt slut presenterade teamen sina projekt för varandra för att lära av sina kollegors erfarenheter och lärdommar. Ett av utvecklingsprojekten som blivit en integrerad del av verksamhetens arbetssätt är Tantoträffen.

Tantoträffen

Många dementa hemtjänstkunder sitter hemma i sin lägenhet och spenderar tiden med att titta på tv. Detta uppmärksammade demensteamet i Aleris Hemtjänst Södermalm Team Tanto. De kom på en idé för att bryta denna isolering och kunde genom samarbetet förverkliga denna idén genom Tantoträffen.

Varannan vecka använde teamet den tid kunderna hade beviljat biståndsbeslut för ledsagning och social samvaro till Tantoträffen. Kundernas kontaktmän ledsagade kunderna till träffpunkten där de träffades för att dricka kaffe, tala om säsong/årstid/högtid, lyssna på musik från förr, sjunga, titta på bilder från förr och samtala kring dessa o.s.v.

Tantoträffen uppskattades av kunderna som blev gladare och visade sin uppskattning med leenden och bättre humör men även av anhöriga. Tack vare de positiva effekterna av Tantoträffen lever denna vidare, trots att samarbetet med KI är över. Nu sker samarbetet istället med Stockholm stad som också ser de positiva effekterna och följderna av att de äldres isolering bryts och att deras tillfällen till samvaro ökar. Konceptet med personcentrerad social samvaro sprids just nu även till andra hemtjänstverksamheter inom Aleris hemtjänst. Se filmen om Tantoträffen här.

Personalens initiativ uppskattas

Demensteamen presenterade sina projekt för Aleris Hemtjänst affärsområdeschef Dennis Selsborg som tydligt uppmuntrar medarbetarnas initiativ. Dennis beviljade exempelvis att Tantoträffen skulle leva vidare även efter att projektet avslutats.

- Medarbetarna som träffar kunderna varje dag ser tydligt deras behov och att de själva kommer på lösningar på problem är toppen. Självklart vill jag uppmuntra och främja arbetat med att förbättra kundernas livskvalitet, i det här fallet genom ökad samvaro, gemensak och aktivitet och samtidigt bryta den isolering kunderna så lätt hamnar i, säger Dennis Selsborg.

Till toppen av sidan