Kontaktmannaskap

Aleris Kontaktmannaskap

Alla våra kunder får en egen kontaktman som har huvudansvaret för att deras behov av stöd och service tillgodoses på det sätt de önskar. Kontaktmannen kan också ha en kontinuerlig kontakt med närstående om kunden önskar det.

Kontaktmannaskapet är det viktigaste inslaget för att ge trygghet avseende kontinuitet för de äldre. Kontaktmannen ansvarar för att en genomförandeplan upprättas med utgångspunkt i vad den äldre vill ha stöd och hjälp med, när och på vilket sätt. När kontaktmannen är upptagen eller inte är i tjänst är vice kontaktman den som i första hand assisterar den äldre.

Rätt kontaktman

Hos oss får kunden en kontaktman som han/hon känner väl och som följer upp att hjälpbehoven verkligen blir tillgodosedda. Den äldre får en relation till sin kontaktman och vice kontaktman och dessa lär sig in i minsta detalj hur den enskilde vill ha det, exempelvis hur kläderna ska ligga i byrålådan och hur varmt duschvattnet ska vara. Det i sin tur leder till att den äldre får den vård och omsorg denna önskar och därmed ett tryggt och värdigt liv.

För oss är det viktigt att vi erbjuder rätt kontaktman. Man ska känna trygghet och tillit till sin kontaktman och vi tar stor hänsyn till att personkemin stämmer och att man trivs tillsammans.

Till toppen av sidan