Korttidsboende

Korttidsboende
På Aleris har vi korttidsboende för dig eller din närstående med behov av stöd och rehabilitering. Vi erbjuder stöd, omsorg och rehabilitering utifrån dina personliga behov.

Periodvis kan det vara tryggt och skönt att få stöd och hjälp med dagliga sysslor. Det kan ibland vara behov av kortare vistelse på kortidsboende, eller återkommande perioder.

Behöver du tillfälligt stöd som inte kan ges i din bostad kan du ansöka om en korttidsplats utifrån din kommuns rutiner. Vanligtvis beviljas korttidsboende efter en sjukhusvistelse för att få tid till återhämtning och rehabilitering. Vistelsen kräver att du får ett beslut av din biståndshandläggare.

Det finns planer på en ny lag. Förslaget innebär att Sveriges kommuner är betalningsskyldiga efter tre dagar från att en patient blivit utskrivningsklar. Det kan innebära att kommuner och regioner utvecklar sin samverkan kring korttidsboenden.

Aleris Omsorg erbjuder korttidsboende placerade på äldreboenden och i vissa fall direkt i sjukhusets lokaler.

Läs mer om Aleris korttidsboende i vår PDF

Behov av korttidsboende

Du beviljas korttidsboende utifrån dina behov. Det finns olika lösningar för att tillgodose behovet av stöd, omsorg och rehabilitering. Du (och om du vill, närstående), vårdgivare och biståndshandläggare har dialog om dina behov.

Avlastning

En vistelse på korttidsboende kan göra att du eller din närstående har möjlighet att kunna bo kvar hemma längre. Att som vårdande anhörig få återkommande avlastning kan vara det som gör att livet tillsammans fungerar bättre.

Utskriven från sjukhus i avvaktan på hemgång

När du är medicinskt färdigbehandlad och har behov av rehabiliterande insatser innan du kan återvända hem. Korttidsboende kan även beviljas i avvaktan på att egna hemmet bostadsanpassas. Aleris korttidsboende kan direkt underlätta och trygga denna tid för dig eller din närstående i väntan på att den permanenta boendelösningen.

Vi stöttar och hjälper dig att bevara dina förmågor

Personalen arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt, vilket innebär att det som du idag klarar, uppmuntrar vi dig till att fortsätta utföra. Vi ser dagliga sysslor som en del av rehabiliteringen, till exempel att tvätta sig, klä sig, bädda sängen samt att ta sig till och från matsalen där måltiderna serveras. Vår ambition är att stimulera till aktiviteter, samvaro och glädje. 

Kontakt

För information om Aleris äldreomsorgs korttidsboende, kontakta affärsområdeschef Kristin Ahne på epost: kristin.ahne@aleris.se eller tel. 070- 080 86 63.

Till toppen av sidan