Lämna dina synpunkter till oss

Har du synpunkter eller klagomål angående till exempel mat, städning, aktiviteter eller vårt bemötande är du välkommen att lämna dem här. Medarbetarna och verksamhetscheferna på våra boenden tar klagomål och synpunkter på allvar oavsett problemets omfattning och gör sitt bästa för att åtgärda och återkoppla alla ärenden.

Varje år utför Aleris Omsorg en oberoende kundnöjdhetsmätning för att se hur de som bor på våra verksamheter upplever boendet och oss som vård- och omsorgsgivare. 

I samband med uppdatering av den enskildes genomförandeplan genomför också kontaktmannen en mindre enkät med den enskilde för att ta reda på hur den enskilde skattar den vård- omsorg, service och det stöd vi erbjuder den enskilde.

Aleris har tydliga riktlinjer för hur klagomål hanteras i verksamheten. Medarbetarna och verksamhetscheferna på våra boenden tar klagomål och synpunkter på allvar oavsett problemets omfattning. 

Lämna dina synpunkter i formuläret här på sidan. Bifoga gärna kontaktuppgifter så att vi vid behov kan återkoppla.

Tack för visat intresse och engagemang!

Synpunkter och klagomål

 
 
Till toppen av sidan