Trygghetsboende – MerHem

Trygghetsboende MerHem
Trygghetsboende är ett boende för äldre som är för friska för äldreboende men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem. Vi kallar det MerHem.

Termen Trygghetsboende kom först 2008 så denna boendeform är ny och utbudet är fortfarande begränsat. Vi på Aleris har valt att kalla alla våra trygghetsboenden för MerHem för att vara tydlig med att vi erbjuder något utöver det vanliga och kan garantera innehållet i det vi erbjuder.

Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i ett MerHem utan du hyr eller köper din bostad på eget initiativ. Vanligen ska minst en av de boende i lägenheten ha fyllt 70 år.

Skillnader mellan MerHem och äldreboende

Till skillnad från äldreboenden ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Däremot är bostäderna funktionellt utformade, boendet har gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation samt samordnare på vissa angivna tider.

Socialt liv och aktiviteter

Att bo i en fastighet med andra som befinner sig i samma fas i livet, vilket man gör i ett MerHem, skapar i sig förutsättningar för ett socialt utbyte. Det finns någon att promenera med, att gå på en trevlig aktivitet med eller att äta en bit mat tillsammans med.

På Aleris MerHem finns en samordnare med uppgift att ordna aktiviteter och social samvaro. Hyresgästerna kan också engagera sig i att hjälpa till med detta. Oavsett vilken typ av aktiviteter det handlar om är det viktigt att framhålla att det alltid är frivilligt att delta. Du bestämmer själv vad du tar del av - i en viss period kanske du deltar i mycket och i en annan fas lite mindre. Ytterligare en aspekt som bidrar till den sociala samvaron är de faciliteter som boendet har. Det kan vara t ex en boulebana, vinterträdgård eller bibliotek.

Bostadens utformning

Trygghetsbostäder ska vara funktionellt planerade och göra det möjligt att bo kvar när man åldras och om man får funktionshinder. Det innebär att bostäderna är utformade så att det till exempel inte finns trösklar och att det är badrum med dusch i stället för badkar. Om du behöver fler individuella anpassningar kan du alltid ta eget initiativ till bostadsanpassning precis som i vilken bostad som helst.

Servicen

Utöver personal på vissa tider finns det inga krav att ett Trygghetsboende ska tillhandahålla någon service. Vill du ha hjälp med hemsysslor kan du köpa hushållsnära tjänster eller ansöka om hemtjänst. Och du kan även få hemsjukvård precis som i vilken annan bostad som helst.

Trygghetslarm

På Aleris MerHem är varje lägenhet förberedd för trygghetslarm. Om och när du behöver den tryggheten, vänder du dig till din kommun för ett biståndsbeslut.

Till toppen av sidan