Egen fastighetsägare

Genom vår ägare Investor har systerbolaget Vectura Fastigheter bildats, vilket ger Aleris möjlighet att själva påverka hur ett boende ska utformas.

Genom en egen fastighetsägare får vi en långsiktig lösning med en tydlig samarbetspartner och en stabil bas för den goda omsorgen. I skapandet av en ny fastighet kan vi nu utgå ifrån behoven hos målgruppen. Tillsammans kan vi planera och bygga ändamålsenligt vilket verkligen bidrar till en god vård och omsorg.

Till toppen av sidan