Ambition vid utformning av boende

På Aleris vill vi skapa ett sammanhang för den äldre som ska bo i äldreboendet. Därför har vi ingen standardutformning eller standardmöblering.

Det viktiga för oss är den lokala förankringen och att vi verkligen möter en identifierad målgrupp med utrymme för individerna. Det är ointressant för oss att bygga Alerisboenden som ser likadana ut. Istället är det viktigt för oss att samarbeta med den kommun vi etablerar oss i, eftersom det är där kunskaperna om målgruppen finns.

För att förstärka känslan av sammanhang och samtidigt skapa utrymme för den egna identiteten i ny äldreomsorg, med högre krav på valmöjligheter, identifierar vi alltid målgruppen och skapar en profil eller ett tema som kommer igen redan i fastighetsutformningen. 

Till toppen av sidan