Teknik och omsorg går hand i hand

Den nya välfärdstekniken bidrar till ökad självständighet, trygghet och delaktighet. De äldre som bor på Aleris Plaza-boenden har t.ex. på sig den nya tidens smarta larmarmband som bl.a. registrerar fall, fungerar som nyckel till lägenheten m.m. Genom VR-glasögon kan alla, oavsett hälsostatus, ta sig på utflykt.


- Den trygghetsskapande tekniken är fantastisk för att öka de äldres självständighet och samtidigt ha en hög trygghet. Den underlättar också för våra medarbetare och gör att de kan lägga mer tid på omvårdnad och aktiviteter, säger Kristin Ahne, affärsområdeschef Aleris.

På Aleris nya äldreboenden, våra s.k. plaza-boenden, använder vi modern teknik genom att ersätta de traditionella larmarmbanden med nya smarta armband som har en mängd fördelar.

Smart armband med många funktioner

Armbanden har en mängd funktioner:

- Larmknapp för påkallande av uppmärksamhet hos personalen.

- Fungerar som nycklar. Det gör att våra Plaza-boenden är nyckelfria. Även ytterområden såsom vinterträdgårdar och liknande förses med mottagare för trygghetslarmsystemet. Det gör att de boende kan röra sig fritt i huset och ut ur byggnaden. Systemet skickar signaler till medarbetarna t.ex.  en äldre som inte bör gå ut ensam är på väg ut.

- Signalerar vid fall. Om en äldre som gått upp på natten faller ger systemet ett larm till medarbetarna.Via armbanden kan man också få en bild av hur en person brukar röra sig. Avvikelser eller förändringar kan ge fingervisningar om försämrad hälsa eller exempelvis begynnande demenssjukdom.

Systemet byggs upp med hjälp av trådbunden installation av s.k. gateways, satelliter och accesspunkter samt trådlös teknik. Den trådlösa tekniken använder sig av flera standarder såsom bluetooth, WiFi och GSM 4G för att få redundans. Det går att även att ansluta andra på marknaden förekommande specialsensorer såsom t.ex. epilepsilarm, sug-  och blåslarm till systemet.

I filmen ovan berättar Håkan Hammarbäck, Utvecklings- och förvaltningsledare välfärdsteknologi, berättar mer om välfärdsteknologin som förbättrar de boendes livskvalitet och omsorg.

Läs en intervju med Håkan hammarbäck när han berättar mer om armbandet och dess funktioner på RISEs webbsida, här.RISE har ett övergripande uppdrag i samverka med akademi, näringsliv och samhälle och bidra till hållbar tillväxt liksom stärkt konkurrenskraft för svenska företag. 

Utflykt och aktivitet oavsett fysisk hälsa

Med stigande ålder begränsas oftast livet till kroppens fysiska möjligheter. Trots detta kan de äldre som bor hos oss få uppleva promenader på skogsstigar, att sitta i en eka på sjön, att njuta av synen och ljudet av vågskvalp på en strand i Thailand och till och med åka skidor. Detta möjliggörs genom VR-glasögon. Våra plaza-boenden är utrustade med VR-glasögon och filmer som tar med de äldre på resa, oavsett fysisk hälsa. 

-Att titta på film i VR-glasögon ger en intensiv upplevelse och tekniken gör dig delaktig i filmen. När du sätter på dig VR-glasögonen kan du uppleva en annan värld för en stund, få nya intryck och skapa nya minnen – trots att du sitter kvar hemma i fåtöljen. VR-teknik är ett säkert och enkelt sätt att stimulera sinnen! berättar Anna Jakobsson, med lång erfarenhet och kunskap i demens samt verksamhetschef för äldreboendet Aleris Salabacke Plaza.

På Aleris Salabacke Plaza har de äldre tittat på film i VR-glasögon en tid som en aktivitet. De lät en boende skatta sitt mående innan och efter att ha tittat på film i VR-glasögon vid några tillfällen för att se om det hade någon effekt.

-Personen skattade sitt mående före och efter varje VR-session, där en VR-film visades baserat på personens önskemål och intressen, i det här fallet natur och skog. Varje gång skattas måendet flera steg bättre jämfört med innan filmen. Om det beror på filmupplevelsen eller att det var en trevlig stund tillsammans med personal är svårt att säga, berättar Julia Grankvist, aktivitetscoach på Aleris Salabacke Plaza.

VR-glasögonen används både enskilt och i grupp.

När den visas i grupp sker ofta spontana diskussioner om filmen, både på demens- och omvårdnadsenheter.- En demensenhet tittade på en film från en safariresa i Afrika, och det har hittills varit en av de mest populära filmerna. De boende beskrev efteråt att de har varit bara några meter från lejonhonan och hennes ungar, och vilka stora tassar de har, berättar Julia Grankvist.

Med hjälp av VR-glasögon kan alla, oavsett hälsostatus besöka platser där denna varit som ung med också ge sig ut i världen på nya äventyr. Aktiviteten sker i stunden men bidrar även till samtal som i vissa fall kan mynna ut i att VR-filmer i andra miljöer eftersöks för att ta de äldre med på nya äventyr.

Aleris arbete med välfärdsteknologi

Aleris har under flera år arbetat med att vara en aktiv del av utvecklingen av nya produkter och arbetssätt. Vi har dels haft en tät dialog med de idag etablerade företagen inom välfärdsteknologi. Utöver det har vi deltagit i pilotprojekt med nya startupföretag och erbjudit både en skarp testmiljö samt bidragit med våra erfarenheter inom äldrevård. Detta har nu inneburit att vi nu på våra Plaza-boenden erbjuder ett helt nytt sätt att detektera beteenden och rörelsemönster som är avvikande mot vårdtagarens normala mönster.

Vi har flera strategigrupper som arbetar med att undersöka ny teknik varav en som kontinuerligt arbetar med att följa utvecklingen inom välfärdsteknologi genom deltagande på mässor, utvecklingsdagar och besök hos leverantörer samt att matcha ihop ny teknik med verksamhetens behov.

På våra plaza- boenden får du:

• uppkoppling inklusive gästnätverk

• Modern välfärdsteknik i form av trygghets- och sensorlarm

• Digitala tjänster som en del av vardagen, alltifrån surfplattor till musiktjänster

• Kontakt, och möjlig dialog, med anhöriga och närstående med hjälp av tekniska hjälpmedel

• Besöka bekanta och nya platser genom VR-glasögon 


Till toppen av sidan