Vårt erbjudande

Intresset för att bygga nya vård- och omsorgsboenden har ökat de senaste åren. De äldre som flyttar till ett äldreboende behöver ofta omfattande insatser som kräver bra lokaler. Samtidigt finns LOV i allt fler kommuner och de flesta kommuner erbjuder idag delar av sin omsorg med privata utförare.

Aleris Omsorg har flera års erfarenhet av att driva vård- och omsorgsboende i egen regi där kommunerna köper platser genom kundval eller ramavtal. Genom Investors ägarskap har nu ännu en möjlighet öppnats. Investor startade 2011 fastighetsbolaget Vectura Fastigheter, vars syfte är att komplettera våra erbjudanden med bra lokaler.

Helhetslösning leder till ändamålsenliga boenden

Det innebär att vi nu har möjlighet att erbjuda en helhetslösning som t ex utgår från en markanvisning avsedd för vård- och omsorgsboende. Vårt fastighetsbolag ansvarar för bygget men Aleris Omsorg finns hela tiden med i planeringen för att bidra med kompetens kring äldre och moderna boenden för personer med omfattande vårdbehov. Tillsammans kan vi skapa ändamålsenliga fastigheter utformade för målgruppen.

God dialog med alla inblandade

Under hela planeringsfasen är det avgörande med en god dialog med kommunens olika politiker och tjänstemän på såväl plan och bygg som äldreomsorg. När bygget är klart ansvarar Aleris Omsorg för att erbjuda kommunen platserna inom Särskilt boende genom kundval eller ramavtal.

Långsiktig partner

  • Vi planerar framtidens äldreomsorg - utifrån evidens och erfarenhet
  • Vi bygger framtidens äldreomsorg - på egen finansiell bas
  • Vi driver framtidens äldreomsorg - med kundnytta och kvalitet i fokus
  • Vi utvecklar äldreomsorgens innehåll -genom samarbete med professionen och egna kunskapscentra
  • Vi stannar kvar - vi vill vara en långsiktig partner i kommunens utveckling

En bra fastighet skapar goda förutsättningar för en bra verksamhet.

Till toppen av sidan