Armbågskirurgi

Kvinna och barn - armbågskirurgi aleris sjukvård

Undersökningar och behandlingar

Armbågskirurgi är relativt ovanligt jämfört med t.ex. knäkirurgi. Därför är det viktigt att kirurgin utförs på enheter med erfarenhet av detta.

Armbågsprotes för reumatiker är en utmärkt operation. Även andra kan vara betjänta av en armbågsprotes.

Instabila armbågar kan stabiliseras och vid många besvär kan en titthålskirurgisk operation utföras.

Till toppen av sidan