Armbågsartroskopi

Många sjukliga tillstånd i armbågen kan åtgärdas med artroskopi. Ingreppet utförs i narkos, men man kan gå hem samma dag.

Vanliga besvär är lösa benbitar, ledyteskador, ledhinneinflammation och benpålagringar. Symptomen brukar ofta vara låsningar, svullnad, inskränkt rörlighet samt värk och smärta.

Åtgärd och återhämtning

Ingreppet utförs i narkos, men man kan gå hem samma dag. Vanligtvis får man fyra små "stickhål" runt armbågen där artroskop och olika instrument införes. Efter ingreppet hämtar man sig vanligtvis snabbt och de flesta kan återgå i sitt arbete inom 2 till 14 dagar beroende på vilket arbete man har.

Till toppen av sidan