Astma och allergi

På Aleris astma- och allergimottagningar utreds och behandlas olika sjukdomar inom astma och allergi.

En utredning av astma eller allergi innebär att läkaren går igenom din sjukdomshistoria och gör en medicinsk undersökning som kan omfatta till exempel pricktest, blodprov, NO-mätning och andra lungfunktionsmätningar. Utifrån resultatet av undersökningarna avgör läkaren tillsammans med dig vilken typ av behandling som är lämplig.

Vaccin mot pollenallergi

Du kan också få hjälp med utredning och behandling av hösnuva och nässelutslag. Här erbjuds också vaccinering, i första hand mot pollenallergi. I vissa situationer kan även vaccination mot pälsdjur övervägas.

Remiss från husläkare eller egenremiss

För att bättre kunna bedöma vårdbehovet är det en fördel om du har remiss från läkare men du kan också skriva en s.k. egenremiss, ett brev med en kort beskrivning av dina besvär. Reglerna för remisser kan vara olika i olika landsting.

Till toppen av sidan