Axelkirurgi

kubbspel - axelkirurgi sjukvård specialistvård aleris

Utvecklingen inom axelkirurgi har skett explosionsartat. Därför kan allt fler behandlas med en axeloperation. Om du har besvär i axel, skuldra eller överarm kan du vända dig till någon av Aleris ortopedmottagningar.

Besvär i överkroppens muskler, leder och skelett drabbar alla åldersgrupper. Du som är ung kan drabbas av upprepade ur ledvridningar, så kallade luxationer. Är du medelålders är inflammationer och senskador inte ovanliga. Den äldre befolkningen drabbas ofta av förslitningar, artros.

Våra ortopeder bedömer, utreder och behandlar dina besvär. Om dina besvär är svåra kan en axeloperation vara nödvändig. Vissa mottagningar har särskild kompetens inom idrottsskador.

Till toppen av sidan