Diabetes

Diabetes är inte en utan flera olika sjukdomar med olika orsaker. Den gemensamma nämnaren är att sockerhalten i blodet är för hög. Har du misstänkt diabetes eller diagnostiserad diabetes typ 2 kan vi via våra diabetessköterskor på Aleris vårdcentraler hjälpa dig.

Det finns två olika typer. Vid diabetes typ 1 har kroppens egen produktion av insulin helt eller nästan helt slutat att fungera. Vid diabetes typ 2 kan kroppen fortfarande producera lite insulin, men den mängd som produceras räcker inte för kroppens behov. Oavsett diabetestyp är det främsta målet med behandlingen att försöka upprätthålla en så normal blodsockernivå som möjligt.

Symptom vid diabetes typ 2

För diabetes typ 2 kommer ofta symptomen långsamt och de varierar i svårighetsgrad. Ibland ger det inte några symptom alls, vilket då gör att sjukdomen blir väldigt svår att upptäcka.

  • Trötthet
  • Ofta kissnödig och törstig
  • Klåda i underlivet
  • Dimsyn

Har du misstänkt diabetes kontakta din närmaste vårdcentral. Och du är alltid välkommen till oss.

Aleris hjälper dig att hantera din diabetes  i vardagen

På Aleris Vårdcentraler erbjuder vi dig med diabates typ 2 diabetessamtal, utbildning och information. Våra diabetessköterskor kan även ge kostråd, motionstips och stöd till livsstilsförändringar.

Behandling vid diabetes typ 2

Om du har diabetes typ 2 så är de första stegen i en diabetesbehandling att förändra till en hälsosammare livsstil. Ibland kan endast detta räcka. Du kan själv påverka sjukdomen genom god kost, motion samt rökstopp. Men ibland krävs även annan behandling.

Välkommen att kontakta våra diabetessköterskor för vägledning.

Kostråd för dig med diabetes

Som diabetiker är det viktigt att du väljer mat som ger dig ett stabilt blodsocker. Exempelvis mat med långsamma kolhydrater. Det för att må bra, undvika viktuppgång och för att minska riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar. Fråga våra diabetessköterksor om tips.

Till toppen av sidan