Forskning och utveckling

Aleris Fysiologlab deltar i ett flertal intressanta forskningsprojekt.

Deltagande i nationella och internationella grupper:

• Deltar i utveckling av nationellt register (SESAR) för sömnapnésyndrom
• Deltar i utbildningen av biomedicinska analytiker samt ST-läkarutbildning
• Styrelsemedlemmar i Svensk Flyg & Marinmedicinsk Förening (SANMA)

Till toppen av sidan