Kvalitet-, miljö-och patientsäkerhet

Aleris Fysiologlab ingår i Aleris Diagnostik AB. Vi har valt att bedriva kvalitetsledning enligt de internationella kvalitetssystemet ISO.

Vi strävar efter högsta kvalitet och arbetar enligt vårt ledningssystem som är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004 samt  våra kliniskt fysiologiska metoder som är av Swedac ackrediterat för provning enligt ISO/IEC 17025 med ackrediteringsnr 1374.

Vilka metoder som är ackrediterade ser du här.

Det innebär att vi har ett välstrukturerat system där vi:

• har patientsäkerheten i främsta fokus,
• tydligt beskriver våra arbetsmetoder och rutiner,
• uppdaterar och håller kvalitetssystemet levande,
• genomför och utvärderar kundmätningar till patienter/remittenter och uppdragsgivare,
• rapporterar uppkomna avvikelser, vidtar åtgärder och följer upp att åtgärder efterföljs,
• genomför regelbundna interna revisioner,
• regelbundet stämmer av vår verksamhet med uppdragsgivaren,
• introducerar och kompetensutvecklar våra medarbetare,
• har regelbundna externa revisioner i verksamheterna,
• uppfyller myndigheters krav på kvalitetsledning inom hälso- och sjukvården.

Miljöpolicy

Aleris Diagnostik AB skall aktivt arbeta för en långsiktigt hållbar miljö genom att:

• ta miljöhänsyn i handlingar och beslut så att den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet minskar,
• ta miljöhänsyn vid val av material, produkter, metoder och tjänster ständigt förbättra vårt miljöarbete,
• följa de miljölagar och krav som berör vår verksamhet.

För att uppnå detta krävs att vi:

• ställer miljökrav vid upphandling av varor och tjänster,
• utför miljökonsekvensbedömningar inför större beslut,
• utvecklar vår miljökompetens och vårt miljömedvetande,
• utvecklar rutiner för bästa riskhantering av avfallsprodukter minskar föroreningar från läkemedel och transporter,
• väljer ekologiska och närproducerade produkter där så är möjlig.


Har du frågor om vårt kvalitets – och miljöarbete är du välkommen att kontakta oss.
Telefon: 08-128 695 00

Till toppen av sidan