Patientavgifter

Vi har avtal med Stockholms läns landsting och landstingets patientavgifter och frikort gäller.

Patientavgift för undersökning 200:- per undersökning.
Läkarbesök (nybesök) med remiss från privatläkare 350:-
Läkarbesök (nybesök) med remiss från husläkare 150:-
Återbesök 350:-

Öppen och sluten vård är avgiftsfri för barn och unga under 18 år. Läs mer här.

Patienter 85 år och äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppen vård.

För sjukresor gäller de regler som råder i respektive landsting.

För utomlänspatienter

Du som söker vård hos oss med finansiering från annat landsting behöver vanligtvis ett godkännande från hemlandstinget, s.k. betalningsförbindelse. Ta kontakt med ditt hemlandsting för mer information om vad som gäller just för dig.

Egen finansiering

Vi har även möjlighet att ta emot patienter som betalar besök och behandling själv. Vänd dig till aktuell mottagning för mer information.

Försäkringar

Vi har också avtal med ett flertal försäkringsbolag om sjukvårdande behandling. I dessa fall får du vända dig till aktuellt försäkringsbolag för information.

Till toppen av sidan