Remittentinformation

Vi strävar efter att ha en nära kontakt med våra remittenter och erbjuder en hög tillgänglighet för frågor.

Vi har korta svarstider, du som remitterar har i regel undersökningssvaret inom 2-4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

För att vi snabbt ska kunna boka in våra patienter för undersökning och undvika felbokningar ber vi dig att skicka remissen direkt till oss. På remissen kan du även informera oss om patienten till exempel sitter i rullstol eller behöver tolk. Var vänlig notera även aktuellt telefonnummer till patienten. Patienten får kallelse per post inom ett par dagar.

Aleris Fysiologlab har avtal med Stockholms läns landsting för sömnverksamhet (diagnostik och behandling av sömnapné/snarkning) samt för klinisk fysiologi. 

Obs! Patienter boende utanför Stockholms läns landsting behöver vanligtvis en godkänd betalningsförbindelse från sitt hemlandsting.

Till toppen av sidan