Urininkontinens

Urininkontinens är väldigt vanligt hos kvinnor. Det finns en rad olika behandlingar för svåra besvär. På Aleris gynekologmottagningar kan du få hjälp med bedömning och utredning.

Det finns två typer av urininkontinens; ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens. För båda typerna finns förebyggande övningar som man kan göra själv.

En orsak till inkontinens är att graviditeter och förlossningar ofta försvagar kvinnors vävnader i området kring urinröret. Ungefär var tredje kvinna besväras någon gång i livet urinläckage. 

Bäckenbottenträning, knipövningar, är ofta effektiva vid ansträngningsinkontinens. För trängningsinkontinens handlar det istället om att träna upp blåsan genom att man tänjer på intervallen mellan toalettbesöken.

Till toppen av sidan