Lungmottagning

På Aleris lungmottagningar arbetar lungläkare med lång erfarenhet. Här utreds och behandlas bronkit, KOL, astma och andra lungsjukdomar, som till exempel sarcoidos, lungfibros etc.

Andfåddhet, långvarig hosta och andra andningsproblem är vanliga symtom på olika lungsjukdomar men kan naturligtvis också bero på andra saker.

En utredning på en lungmottagning börjar med att du får träffa en läkare för ett första samtal om dina besvär. Utifrån samtalet gör läkaren en bedömning om vilka ytterligare undersökningar som behöver göras innan det är dags att hitta en behandling. Undersökningar som kan bli aktuella är t ex spirometri, röntgen, blodgas och andra laboratorieprovtagningar.
Här kan du läsa mer om vilka lungundersökningar vi gör på våra mottagningar.
Till toppen av sidan