Lungor och luftvägar

Andfåddhet, långvarig hosta och andra andningsproblem är vanliga symtom på olika lungsjukdomar men kan naturligtvis också bero på andra saker. På Aleris träffar du erfarna lungläkare som bedömer och behandlar dina besvär.

Om du har besvär från lungor och luftvägar är det lämpligt att du först besöker din husläkare. Vid behov kan han/hon då remittera dig för vidare utredning till en speciell lungundersökning, eller till läkarbesök hos någon av våra lungspecialister. 

För våra undersökningar behövs remiss från husläkare/annan läkare.

Till toppen av sidan