Korsbandsoperation

Skador på det främre korsbandet sker oftast i samband med idrottsutövning eller annan fysisk aktivitet. Flera av Aleris ortopedmottagningar har särskild kompetens inom idrottsskador.

Skador på korsbandet kan leda till instabilitet. Det som avgör vilken behandling som är lämplig är din ålder och förväntade fysiska aktivitetsnivå. Ofta kan behandling med muskelrehabilitering leda till fullgod knäfunktion, men om man är idrottsligt aktiv krävs ofta en operation för att stabiliteten i knäet ska bli tillräcklig.

Vid en korsbandsoperation används en sena på lårets baksida eller en bit av knäskålssenan till att göra ett nytt korsband. Direkt efter operationen får du komma upp och gå med två kryckor. Rehabiliteringen, med hjälp av sjukgymnast, pågår i minst 6 månader.

Till toppen av sidan