Lab/provtagning

Undersökning och utredning av olika kroppsliga besvär innefattar ofta provtagningar av olika slag. Det kan vara t ex blodprover, urinprover, prover från näsa och svalg, biopsier och punktioner.

Aleris Medilab har ett flertal närlaboratorier i Stockholm och Uppsala dit du som patient kan komma för blodprovtagning utan tidsbeställning. Proverna analyseras sedan på närlaboratoriet eller vid vårt centrallaboratorium  i Täby, Stockholm. Där finns avdelningar inom klinisk kemi, mikrobiologi och patologi och cytologi.

För att komma till oss behöver du en remiss från din läkare. Ibland behöver man förbereda sig inför en provtagning, läs mer om det i  provtagningsanvisningar. Svaret på undersökningen får du av din läkare.

Provets väg - se gärna vår film där vi visar delar av vår verksamhet (2.33 min).

Till toppen av sidan