Psykiatri

Man och kvinna - Psykiatri aleris sjukvård
Om du behöver hjälp för psykiska problem kan du vända dig till din vårdcentral eller till den psykiatriska öppenvården. Du kan också vända dig direkt till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning för att få hjälp.

På en psykiatrisk öppenvårdsmottagning arbetar psykiatriker, psykoterapeuter, psykologer, kuratorer och vidareutbildade sjuksköterskor. Psykiatern, som är läkare med specialistutbildning i psykiatri, har huvudansvaret för din behandling. Väntetiden för undersökning och behandling kan variera mellan mottagningarna.

Aleris driver öppenvårdspsykiatri i delar av Lunds kommun och Kävlinge kommun på uppdrag av Region Skåne.

Behandling och rehabilitering

Under namnet Stöd och boende för vuxna bedriver Aleris också behandling och rehabilitering av vuxna med psykiska funktionshinder. Vi har idag nio behandlingshem med totalt cirka 300 platser, alla med olika inriktningar och specialiteter. Vi arbetar även med socialpsykiatri - d v s stöd till psykiskt funktionshindrade i den egna kommunen. Vi är verksamma i Upplands Väsby och i Hässelby-Vällingby.

Barn och unga

Aleris erbjuder även psykiatrisk och psykosocial vård och behandling av barn, ungdomar och unga vuxna. Behandlingen sker med kraftigt förstärkt familjehemsvård och öppenvård. Vi erbjuder också barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård. Vi har även transitboende och familjehem för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.

Till toppen av sidan