Rehabilitering i hemmet

Vi kan på olika sätt hjälpa dig med rehabilitering i hemmet.

Hembesök

Kanske behöver du hjälp att anpassa din bostad efter dina behov? Eller har du svårt att ta dig till någon av våra kliniker? Då kommer vi hem till dig. Ofta räcker det med ett inledande besök för att du därefter kan träffa din terapeut på kliniken.

Hemrehabilitering

Ibland kan det vara lättare att uppnå uppsatta rehabiliteringsmål om man arbetar med insatser i hemmet än på kliniken. I sådana fall kommer vi hem till dig och tillsammans med våra olika yrkesgrupper kan vi nå bästa resultat. Vårt hemrehabiliteringsteam har en specialiserad kompetens och erfarenhet för just detta. De har också särskild utbildning i handledning av anhöriga och personal.

Neuroteam

Neuroteamet; där arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped och kurator ingår - tar emot patienter över 18 år. Patienten ska var ny- eller återinsjuknad i stroke eller patient med annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom som efter utredning inom slutenvården bedöms vara i behov av rehabilitering av neuroteam i direkt anslutning till utskrivning. Strokepatienter kan kontakta neuroteamet vid upplevd försämring utan att ha varit inlagd på sjukhus. Neuroteamet erbjuder rehabilitering i hemmet eller dess närmiljö. Patienten kan också erbjudas kompletterande insatser med enskilda besök eller gruppbesök på klinik.

Till toppen av sidan