Genomlysning

Genomlysning är en slags röntgenundersökning som innebär att man kan se olika kroppsdelar och organ som en filmsekvens i realtid på en datorskärm.

Man genomlyser också om man vill följa ett skeende, exempelvis hur det ser ut i mag-tarmkanalen om man sväljer något. Röntgen av mag-tarmkanalen kräver i de flesta fall tillförsel av kontrastmedel för att genomföras.

Om genomlysningsundersökning 

Före

Remiss behövs för alla röntgenundersökningar. Remiss får du t ex av din husläkare eller annan läkare.

I din kallelse får du information om vilka förberedelser som behövs inför undersökningen.

Under

Man genomlyser ofta samtidigt som man tar röntgenbilder av t ex magsäcken eller tarmen. Läkare som utför undersökningen berättar för dig vad du ska göra under tiden, t ex ändra kroppsläge eller hålla andan.

Hur lång tid undersökningen tar beror på vilken kroppsdel som ska undersökas och vilken eventuell sjukdom som upptäcks vi undersökningen.

Efter

Svaret på undersökningen får du av din läkare (den läkare som har skrivit remissen). Din läkare har i regel undersökningssvaret inom 2 -4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

Röntgenläkaren kan i vissa fall föreslå en komplettering eller behöva beställa gamla bilder för jämförelse för att säkerställa en diagnos, i de fallen kan svaret dröja något.

Till toppen av sidan