Mammografi

Om du upptäcker en knöl i bröstet ska du genast ta kontakt med vårdcentralen eller bröstmottagning för utredning. Vid behov remitteras du då vidare till mammografi.

Mammografi är en röntgenundersökning av brösten som dramatiskt har förbättrat möjligheterna att på ett tidigt stadium upptäcka bröstcancer. Den speciella röntgentekniken som används visar mjukdelarna i bröstet med stor detaljrikedom.

Aleris Röntgen Sophiahemmet  utför vi mammografi (klinisk och hälsoundersökning) på uppdrag av Karolinska Universitetssjukhuset, Bröstcentra. Vi utför också klinisk mammografi på uppdrag av andra kunder, t ex Aleris Christinakliniken på Sophiahemmet.  

I Uppsala utför vi mammografi (klinisk och hälsoundersökning) vid Samariterhemmets Vårdcentrum i Uppsala på uppdrag av Landstinget i Uppsala län.

Om mammografiundersökning (klinisk)

Före

Det krävs inga förberedelser för en mammografi. Remiss behövs för alla röntgenundersökningar. 

I vissa fall kompletteras mammografiundersökningen med ultraljud och eventuell punktion. Därför rekommenderar vi att du avsätter gott om tid för besöket.

Under

En röntgensjuksköterska tar emot och börjar med att ställa frågor om du har besvär från brösten, äter läkemedel som innehåller hormoner, blivit opererad tidigare och om du har släktingar som drabbats av bröstcancer. Du kommer också att få frågan om du gjort en mammografi tidigare och i så fall var.

Sedan får du klä av dig på överkroppen. Sjuksköterskan tittar på brösten och noterar om du har några synliga förändringar, exempelvis födelsemärken. Dessa kan nämligen synas på röntgenbilden och feltolkas.

När detta är klart får du lägga ett bröst i taget på en skiva och bröstet pressas samman en kort stund medan bilden tas. Röntgendosen anpassas automatiskt till bröstets tjocklek vid undersökningen. Anledningen till att man trycker ihop bröstet är att man vill få så låg stråldos och så skarp röntgenbild som möjligt.

Under tiden som bilderna tas får du hålla upp armen och vila den mot apparaten. Det är viktigt att du står helt stilla. Själva undersökningen tar ca 15-30 minuter, men hela besöket kan ta upp till en timme.

Efter

Svaret på undersökningen får du av din läkare, (den läkare som har skrivit remissen). Din läkare har i regel undersökningssvaret inom 2 -4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

Röntgenläkaren kan i vissa fall föreslå en komplettering för att säkerställa en diagnos, i de fallen kan svaret dröja något.

Till toppen av sidan