Akustisk rhinometri

Akustisk rhinometri är ett sätt att mäta näsgångarnas anatomi. Undersökningen utförs för att bedöma omfattning och orsaker till en eventuell förträngning av näsgångarna.

Den går till så att ett plaströr sätts mot näsöppningen. Ett "ljudbrus" skickas in genom röret. Ljuden studsar tillbaka av näsans väggar och ekot analyseras sedan.

Till toppen av sidan