CPAP-utprovning

Den säkraste behandlingsmetoden av sömnapnésyndrom är för närvarande med CPAP, kontinuerligt luftvägsövertryck, (Continuous Positive Airway Pressure).

CPAP-behandling innebär att en elektrisk luftpump, via en slang, tillför luft under ett lätt övertryck till en mask som man placerar över näsan eller över näsan och munnen.

Systemet ger ett lätt övertryck i luftvägarna så att de inte kan falla ihop är man har somnat. Snarkning och andningsuppehåll försvinner och man kan sova normalt.

Om behandlingen

Före

Ingen särskild förberedelse är nödvändig.

Under

Vid en CPAP-utprovning får du instruktioner om utrustningen. Sedan provar vi ut en mask som passar din ansiktsform. Vi kontrollerar också att den är tät och väljer en trycknivå av den inblåsta luften som passar för dig.

Efter

Du får ta med dig utrustningen hem för att prova i 1-2 veckor. Sedan gör vi en kontroll av behandlingens effektivitet. 

Se gärna filmen nedan där vi ger råd och tips till dig som har en CPAP.

Till toppen av sidan