Frågor och svar om svettbehandling

På denna sida har vi samlat svaren på de vanligaste frågor om svettbehandling med miraDry® och Botox. Fråga oss om det är något du undrar över.

Vad är miraDry®?

MiraDry® är den enda icke-kirurgiska svettbehandling som permanent kan hjälpa dig bli av med din armsvett. Med hjälp av mikrovågor bryts svettkörtlarna ned permanent, så att du inte längre behöver oroa dig för svettfläckar på skjortan.

Botox eller miraDry®?

Om du behandlar armsvett med Botox är effekten bara tillfällig och varar i genomsnitt endast tre månader, varefter du behöver behandlas på nytt. Med tiden kan effekten vara längre.

MiraDry® däremot ger en bestående effekt efter 1-2 behandlingar. Samtidigt har MiraDry® effekt på både lukt och svettmängd, medan Botox främst minskar svettmängden.

Kan alla behandlas med miraDry®?

I princip kan alla som är över 18 år, och som plågas av armsvett, behandlas. Det finns några undantag, till exempel om du har en pacemaker, är gravid eller ammar, tidigare har opererats i armhålan eller har en svår hjärt-/lungsjukdom. Läkaren kommer alltid vid den första konsultationen göra en individuell bedömning av om miraDry® är rätt för dig.

Hur många miraDry®-behandlingar ska jag ha?

I en nyligen genomförd klinisk prövning var den genomsnittliga svettminskningen 82 % efter två behandlingar. Redan omedelbart efter den första behandlingen säger de allra flesta att de ser en betydande minskning av mängden armsvett. Det krävs normalt två behandlingar för att få ett bra och varaktigt resultat.

Gör det ont?

Själva miraDry®-behandlingen gör inte ont, men lokalbedövningen kan sticka lite. Efteråt kan det uppstå svullnad och lätt obehag i området från några dagar till några veckor.

Hur lång tid tar miraDry®-behandlingen?

Du bör räkna med att avsätta 2 timmar för behandlingen. Läs om hur behandlingen sker steg för steg här

När kan jag gå tillbaka till arbetet?

Efter en miraDry®-behandling rekommenderar vi att du tar ledigt resten av dagen, eftersom området ska kylas regelbundet med kylelement. De flesta människor kan gå till jobbet dagen efter, eventuellt med lite receptfritt smärtstillande medel.

När kan jag idrotta igen?

Det kan kännas obehagligt att röra armarna våldsamt. Därför måste du vänta några dagar innan du sportar och utför krävande aktiviteter.

Är resultatet permanent?

Ja. miraDry®-systemet använder mikrovågsenergi för att förstöra svettkörtlarna i dina armhålor, och de förstörda svettkörtlarna kan inte återbildas. miraDry® ger därför en effektiv och varaktig svettreduktion i armhålorna.

Är det säkert?

Ja, det har gjorts mer än 55 000 miraDry®-behandlingar världen över med mycket lyckat resultat.

Kan jag vara utan mina svettkörtlar?

Ja, det går bra att vara utan svettkörtlar i armhålorna. Du föds med ungefär 2 miljoner svettkörtlar i kroppen. Dina armhålor har endast cirka 2 % av dessa. Efter miraDry®-behandlingen kommer du att uppleva de många fördelarna med torra armhålor och du kommer fortfarande att kunna svettas normalt på andra ställen på kroppen.

Finns det en risk för biverkningar efter miraDry®?

Efter en miraDry®-behandling kan du tillfälligt uppleva svullnad, ömhet, rodnad, partiell förlust av hår i armhålan, mörkare hud, förändrad känsel eller stickningar i det behandlade området. Dessa reaktioner försvinner oftast inom några veckor. Läs om mer sällsynta biverkningar här.

Vad kostar en svettbehandling?

Du kan se våra priser här för både miraDry® och Botox.

Till toppen av sidan