TBE Fästingvaccin

Ett enda fästingbett kan ge dig TBE, fästingöverförd hjärninflammation. Idag finns ingen medicin som botar TBE, men fästingvaccin skyddar.

Fästingvaccination mot TBE

Grundvaccinationen mot TBE består av tre doser. Vanligtvis får man två doser med 1–3 månaders mellanrum. Tredje dosen som kan tas tidigast efter 5 månader ges vanligen inför nästa säsong, alltså högst 12 månader efter dos 2. För att behålla ditt skydd behöver du ta en fjärde dos tre år efter tredje dosen och därefter fortsätta enligt vaccinationsschemat med påfyllning vart 5:e år och vart 3:e år för personer över 50 eller 60 år beroende på vaccin. 

Du kan vaccinera dig mot TBE på din vårdcentral.. Vaccination rekommenderas om du är fast boende eller sommarboende i ett riskområde eller om du ofta vistas i skog och mark i områden med smittrisk.

Riskområden

I Sverige finns TBE främst i Stockholms, Södermanlands och Uppsala läns kusttrakter. Runt 70-80 procent av alla rapporterade fall av TBE kommer härifrån. Särskilda riskområden är kusterna kring Södertörn samt vissa öar i östra Mälaren.

Viruset finns också på andra håll i landet. Riskområdet omfattar kustområdena från Roslagen till Kalmartrakten/Öland och de centrala och östra delarna av Mälarregionen.

TBE-vaccin till barn?

TBE-vaccin till barn kan ges från 1-års ålder och ger generellt ett bra skydd mot sjukdom hos barn.

Till toppen av sidan