Mässling

Mässling är en mycket smittsam och allvarlig virussjukdom och den som blir smittad av mässling får bland annat feber, torrhosta och röda utslag på huden. Mässling kan även ge allvarliga följdsjukdomar och alla bör därför vaccinera sig mot sjukdomen.

Mässling är en sjukdom som orsakas av ett virus och som är ovanlig i Sverige men i många andra delar av världen är mässling betydligt vanligare. Men det kan ske mindre utbrott av mässling även i Sverige. Vaccination mot mässling ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Om du är född i Sverige mellan 1960 och 1980 och inte har haft mässling tidigare kan du behöva vaccinera dig eller komplettera ditt skydd. Du som inte haft mässling och är uppvuxen i ett land utanför Sverige där man inte vaccinerar befolkningen mot mässling kan också behöva vaccinera dig. Om du planerar att resa utomlands är det extra viktigt att du är skyddad mot mässling.

Så smittar mässling

Mässling är ett mycket smittsamt virus som sprids via luften och det är lätt att smittas när någon som har mässling hostar eller nyser. Du som inte haft mässling eller inte är vaccinerad mot mässling kan då bli smittad. Det tar runt två veckor från att du blivit smittad till att du insjuknar. Om du redan har haft mässling en gång tidigare i livet kan du inte bli smittad igen.

Symtom på mässling

Symtomen på mässling är ofta röda utslag på kroppen, hög feber, torrhosta och att ögonen blir irriterade och känsliga för ljus.

Behandling mot mässling

Idag finns det ingen botande behandling mot mässling men däremot febernedsättande läkemedel som kan lindra besvären. Det kombinationsvaccin som ges idag mot mässling, påssjuka och röda hund innehåller levande och försvagade virusstammar. Vi utför vaccinationer mot mässling på flera av våra mottagningar i landet.

1177 Vårdguiden kan du läsa mer om vaccination och mässling.

Till toppen av sidan