Om operationen

En Gastric bypass eller Gastric sleeve ger en god och varaktig viktminskning. Vid en Gastric sleeve blir man mätt på en mindre mängd mat eftersom magsäcken blir mindre, men också genom genom att man blir mätt på en liten mängd mat, men också genom att närings- och energiupptaget minskas.

Innan du fattar ditt beslut kommer du att få information om operationen och vad livet efter operationen innebär. Träning är en viktig del i förberedelserna. Att promenera eller simma varje dag förbättrar din cirkulation och kommer att vara bra för dig under tillfrisknandet efter operationen. 

Lågkaloridiet som förberedelse

Under några veckor före operationen kommer du att få börja med en lågkaloridiet. Dieten ska fullföljas ända fram till operationsdagen. Syftet är att minska leverns storlek genom att fettet i levern förbränns. Detta gör ingreppet enklare och minskar risken för komplikationer.

Hur går operationen till?

En Gastric bypass innebär att en stor del av magsäcken kopplas bort. Samtidigt kopplas en liten del av den övre delen av magsäcken direkt till tunntarmen. En del av den tillgängliga ytan i mag-tarmkanalen som tar upp näringsämnen kopplas också bort, vilket bidrar till ytterligare viktnedgång.

I de allra flesta fall utförs operationen med så kallad titthålsteknik. Den innebär att läkarna opererar med hjälp av ett smalt instrument som förs in i kroppen genom små hål i bukväggen. Instrumentet överför bilder till en bildskärm där kirurgen kan följa sitt arbete.

Ibland är de anatomiska förhållandena sådana att en titthålsoperation inte går att genomföra. Buken öppnas då via ett snitt strax ovanför naveln.

Vad händer efter en Gastric bypass?

Efter operationen kan du känna smärta i operationssåren, i buken eller i axlarna, efter operationen. Smärta i axlarna är vanligt efter titthålskirurgi och beror på att man blåser upp buken med koldioxid under ingreppet. Det är viktigt att smärtan är under kontroll så att du klarar av att röra dig och kan göra de övningar du behöver. Säg därför till om du har alltför ont så får du hjälp med smärtstillande medicin.

Under operationsdagen får du den vätska du behöver genom dropp. Därefter får du successivt börja försörja dig med dryck. När du kan få i dig hela dygnsmängden vätska själv är det dags att skrivas ut.

Du stannar i regel en till två nätter på vårdavdelningen efter operationen. Innan du skickas hem får du information om vad du behöver veta inför hemgången och om det varit något speciellt under vårdtiden som du bör känna till.

Operation på Aleris

I Sverige utför Aleris Gastric bypass-operationer i Kristianstad. Läs mer om hur du blir patient hos Aleris Obesitas Skåne.

Till toppen av sidan