Stöd och boende för unga

Stöd och boende unga

Aleris Målet, Aleris Nåjden, Aleris Barnvärket och Aleris Ensamkommande är verksamheter som riktar sig till barn, unga och unga vuxna. Vår vision är att lyfta ungas värde i samhället. Vi fokuserar på styrkor och lösningar, och tror att allt är möjligt. Vi vill ge de unga mod att växa.

Aleris har sedan 1998 utvecklat former för att hitta en plats i samhället till unga som behöver vårt stöd. Vi tror på att man mår bäst när man får ingå i ett sammanhang och vet att relationen är den viktigaste faktorn för ett framgångsrikt förändringsarbete. Vi utgår från att varje människa är unik med specifika behov. Vi finns vid den unges sida och arbetar tillsammans mot målet att leva ett självständigt liv med allt vad det innebär.

Vi finns till för de som:

Metoder

Vi arbetar alltid med relationen i fokus – med stöd av ett kunskapsbaserat synsätt. De metoder vi använder oss av utgår från vetenskaplig forskning, professionell expertis och den unges erfarenheter. Samtidigt lägger vi stor vikt vid att inte fastna i färdiga mönster utan att verkligen se det unika i varje möte. Vi letar fram den unges resurser, löser knutar i stora och små sammanhang och samverkar med viktiga personer i den unges familj och nätverk.  Vi utvecklar oss ständigt genom att lära nytt och pröva nytt, vi växer i samspel. Vi utvärderar och följer upp för att bli ännu bättre. 

Olika arbetsområden – samma filosofi

Vi arbetar aldrig utan tydligt uppdrag och har ett väl fungerande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2011:19) som är certifierat enligt ISO 9001:2008 – Ledningssystem för kvalitet.

Vi finns för alla åldrar och kan erbjuda insatser som hänger ihop. För oss är det också viktigt att våra medarbetare trivs. Alla anställda har kollektivavtal och vi har en låg sjukfrånvaro på 3,5 % (2014).

Våra verksamheter finns i hela Sverige:
Till toppen av sidan