Integration

Integration
Vi erbjuder en trygg och stabil tillvaro och snabb integration in i det svenska samhället.

Vår målsättning är att ge de unga ensamkommande flyktingbarnen en möjlighet att ingå och vara delaktiga i ett mindre sammanhang för att det sedan ska bli lättare att bli en del av det stora samhället.

Vi ger ensamkommande barn och unga en trygg och stabil tillvaro och introducerar dem i svenska samhället. En viktig del i integrationsprocessen är också att skapa trygga relationer både till vuxna och jämnåriga. 

Ta emot flyktingbarn

På grund av den rådande situationen då många barn kommer ensamma till Sverige samverkar vi med många kommuner för att hitta så bra lösningar som möjligt. Det är för oss viktigt att barnen får ett varmt och omtänksamt mottagande.

Vägen in i samhället

Bland våra erbjudanden finns olika former av boenden och stödinsatser för de som söker asyl eller fått permanent uppehållstillstånd, PUT;

Till toppen av sidan