Boendestöd

Boendestöd

Våra boenden lämpar sig väl för utsluss från PUT-boenden.

Barn som anlänt ensamma till Sverige utan vårdnadshavare är precis som alla andra barn och unga individer, som har olika behov av stöd för att må bra och klara sig i samhället. Vi erbjuder boende i olika former utifrån behov av stöd och insats. I våra boenden erhåller unga stöd, omsorg och behandling av våra coacher.

Ensamkommande som bor i våra utslusslägenheter har behov av öppenvård i olika utsträckning. Vid en förfrågan till boende görs en bedömning i samråd med uppdragsgivare vilken boendeform som är aktuell. Vid starten av en placering går den unge tillsammans med en utsedd coach igenom den unges uppfattning om sina färdigheter beträffande ekonomi, städ och disk, handla mat, egen hygien, laga mat, tvätta kläder, fritid och alkohol samt droger. Insats och pris är beroende på individuella behov och uppdrag från uppdragsgivare. Uppdragen kan se olika ut, en del har extra behov av stöd och behandling och andra har kommit längre i sin integration och har mindre behov.

Till toppen av sidan